linkoping.studentbostad-sverige.se: Hyr studentbostad i Linköping

Hyr studentbostad i Linköping

Välkommen till Sveriges främsta portal för förmedling av studentbostäder!

Ska du studera i Linköping och letar efter en studentbostad? Vi ser till att du på ett effektivt och smidigt sätt får tillgång till stadens tillgängliga studentboenden. Använd länkarna på sidan för att börja din jakt på ditt nästa boende. Stå inte boendelös när terminen börjar!

Icon CO2 neutral website English transparent.png

Så mycket höjs hyran för en studentbostad i Linköping

Studenthyrorna i Östergötland går upp under sensommaren och hösten 2020. Detta gäller kommunägda hyresvärden Studentbostäder som tillhandahåller cirka 4 000 lägenheter och rum för studenter i Linköping. En studentbostad kommer bli hela 2,25 % dyrare i hyra för en student som önskar bo. Höjningen kommer inledas först den första 1 oktober, och därför ges en rabatterad hyra under sommarmånaderna grundat coronakrisen. Studentbostäder uttalar sig om att höjningen innebär att de kan satsa på underhåll, upprustning och kostandstäckning av extrautgifter såsom el, vatten och värme. Läs vidare här.

Hyreslägenhet i Linköping utan ordentlig tvättstuga

Hyresgästerna i föreningen Stångåstaden saknar grovtvättstuga i huset. Detta har lett till att en av de boende i hyreslägenheterna har skickat in en klagan. Personen anser att hyresvärden ska ordna med faciliteter för att tvätta mattor och andra större textilier i hemmet. Hyresföreningen bytte ut tvättmaskinerna då de var i behov av renovering, samt för att minska risken för otillåten biltvätt och laddning av elbilar som förekommit tidigare. Här kan du läsa mer.

Bomb förstörde lägenheter i Linköping

Inneboende i lägenheterna på Ådalgatan i Linköping flydde ut på morgonen efter en explision inträffade. Över 200 lägenheter i kvarteret fick skador var olika grader, hela 37 av dem går fortfarande inte att bo i. Lägenheterna har drabbats olika mycket, och hyresvärdarna i området försöker nu hjälpa hyresgästerna så mycket som möjligt att finna annat tillfälligt boende i Linköping under reparationen av skadorna. Händelsen klassas som otroligt omfattande och utreds av polis. Här kan du läsa mer.

Coronakrisen gav lägre hyra för bostäder i landet

Nu är förhandlingarna om årets hyror i stort sett helt klara och visar att coronapandemin har bromsat höjningen något. I Linköping hamnade höjningen på 2,25 procent och i Örebro något lägre, på 1,97 procent. Detta anger snitthöjningen på hyror för bostäderna i det specificerade området. Enligt hyresmarknadschef Nathalie Brard så har hyresgästföreningen under lång tid tvingat fram uppgörelser som inte är hållbara på lång sikt för hållbara hyresvillkor för bostäder runt om i Sverige. Eftersom de flesta hyresvärdar i landet är småföretagare med små marginaler så förvärrar detta den lånsiktiga positionen. Här kan du läsa vidare.

Trygghet för boende i Ryd, Linköping

Stadsdelen Ryd i Linköping har varit en otrygg plats för de boende i området efter flertal rån och bränder. De som har bostäder i kvarteren berättar om många oroligheter, som delvis sker för att många som har bostad här bor trångbott, och därför håller sig ungdomar mer utomhus. Nattvandring är ett av initiativen som vuxna i Linköping engagerat sig i för att öga trygghetskänslan. Bostadsbolaget i området är också med och samarbetar med trygghetsvärdar från föräldraföreningen för att tillsammans skapa ett tryggare samhälle. Med resurser från kommunen hoppas det kunna förbättra situationen. Det talas också om att skapa fler möteslokaler och fritidsgårdar där de boende ungdomarna kan mötas. Här kan du läsa vidare.

Hyresgäster till lägenheter i Linköping får rabatt

På grund av coronakrisen har Hyresmarknadskommittén i Linköping beslutat att ge hyresgäster i Stångastadens bostadssällskap en reducerad hyra. Tidigare unde året, i starten av mars, beslutades om en höjning med 2.25 % av hyra för de som innehar en lägenhet i föreningen. Detta har nu ändrats pågrund av läget och leder därför till ett avdrag på ca 160 kr per månad för en lägenhet med en hyra på 7 000 kr.  Hyresföreningen kommer även bidra med anstånd och avbetalningsplaner. Då många drabbas ekonomiskt under omständigheterna är detta beslut en stor hjälp för många av de hyresgäster i föreningen. Här kan du läsa mer.

För få bostäder i flera kommuner

Boverkets årliga undersökning visar att hela 240 av Sveriges 290 kommuner har för få bostäder. Stortstadsregionerna och större högskolekommuner har som mest brist. Jönköping, Umeå, Örebro, Västerås och Linköping har alla underskott. I många av dessa kommuner planeras det inte heller för nybyggen av bostäder under året. Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen påpekar att det är märkligt att priserna för att producera ständigt stiger. Här kan du läsa mer.

Få en uppskattning om hur hemlösheten ser ut där du bor

Hemlösheten fortsätter att öka. Idag bor cirka 33 000 personer ute på gatorna visar siffror från Socialstyrelsens kartläggning. De har valt att kartlägga de kommuner som har flest hemlösa jämfört med befolkningssiffran. Västmanland är det län där hemlösheten är som mest utbredd. I städerna Bjudholm, Malmö, Södertälje och Gävle är siffran högst. I Linköping är hemlösheten 42,7 per 10 000 invånare. I Västerås 46,2, i Jönköping 44,2 och i Umeå är den 31,6. Det går att läsa mer om detta i följande artikel.

Bostadsområde i Linköping inte längre mest utsatt

Polisen vill stryka området med bostäder i Skäggetorp i Linköping från listan över Sveriges mest utsatta områden. Bostadsrområdena har drastiskt förbättrats sedan 2017 när polisen publicerade listan. Mycket har hänt sedan dess, brottsligheten har gått ned i de utpekade områdena. Kommunpolis Sofia Hedberg i Linköping säger att de sett en positiv utveckling i Skäggetorg och att det därför inte längre uppfyller de punkter som sattes för särskilt utsatta bostadsområden. Här kan du läsa mer.

Bostadsområde i Linköping blir Miljöcertifierat

Området Skarpan med bostadsrätter i Linköping är från 60-talet. Nu har bostadsområdet certifierats som Miljöbyggnad Silver genom en utveckling och renovering på ett hållbart sätt. Enligt Roland Théreus, drift-och förvaltningsansvarig på Riksbyggens affärsområde Fastigheter, så är det viktigt att bevara det befintliga bostadsrätterna på ett miljövänligt och effektivt sätt. Därför har renoveringen gått ut på att behålla så mycket som möjligt av de ursprungliga köken. Läs vidare här!